ÚŘEDNÍ DESKA


Digitalizujeme školu - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Projekt - Učíme se společně

Cíl projektu: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. 

Koncepce rozvoje Mateřské školy Pekařská - "Učíme se společně"