Mateřská škola Skřítek Opava              Pekařská / Liptovská
Do našich škol se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity s vyšším obsahem, že vaše děti u nás budou spokojené.

MŠ PEKAŘSKÁ

MŠ LIPTOVSKÁ

Původní webové stránky MŠ Pekařská 

https://www.mspekarska.cz/

Máme otevřeno po - pá od 6:30 do 16:30

Organizace dne v MŠ

 •  děti se scházejí od 6:30 do 8:00 hodin 

06:30 - 11:30 individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách, senzomotorické hry, relaxační cvičení, pohybové hry a hudebně pohybové hry, spontánní hry dětí (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), komunitní kruh

08:30 - 09:15 hygiena, dopolední svačina

09:30 - 11:30 pobyt venku, poznávací a pohybové činnosti

11:30 - 12:15 hygiena, příprava k obědu, oběd

 • rozcházení dětí po obědě od 12:00 do 12:30 hodin

12:15 - 14:15 hygiena, relaxace, individuální odpočinek dětí, klidové činnosti

14:00 - 14:45 hygiena, odpolední svačina

 • rozcházení dětí od 14:30 do 16:30 hodin
14:45 - 16:30 rozcházení dětí, spontánní hry dětí, individuální práce s dětmi, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, opakovací činnosti, pobyt na zahradě


Výše stanovený denní režim je rámcový, může být upraven a být pružný, reagující na aktuální situaci dané třídy (náročná rozvinutá námětová hra, činnost, individuální rozvojové možnosti dětí). V průběhu celého dne, to znamená, že i při pobytu venku, jsou průběžně zařazovány a nabízeny činnosti, které podporují individuální rozvojové možnosti dětí, tělovýchovné, pracovní, společenské, konstruktivní.

Služby

Vzdělávací program pro předškolní děti

Vzdělávací program pro předškolní děti se zaměřuje na rozvoj jejich kreativity, sociálních dovedností a základních vědomostí. Upřednostňujeme skupinové i individuální metody výuky.

Stravování během pobytu v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole je důležitou součástí jejich výchovy a zahrnuje zdravé a vyvážené jídlo. které podporuje jejich růst a vývoj. Podporujeme prvky sebeobsluhy.

Organizace výletů i vzdělávacích aktivit

Organizace výletů a vzdělávacích aktivit je důležitou součástí školního programu. která pomáhá dětem rozvíjet jejich dovednosti a znalosti.

Možnost využití zahrady pro venkovní aktivity

Zahrada poskytuje ideální prostor pro různé venkovní hry, sportovní hry a aktivity, jako jsou posezení s rodiči, relaxace na sluníčku, nebo možnost pěstování zeleniny.

Bezpečné a přátelské prostředí pro děti

Bezpečné a přátelské prostředí pro děti je základem jejich zdravého vývoje, kde se mohou cítit chráněni a podporováni ve svých potřebách. 

Spolupráce s rodiči a zapojení do života školy

Spolupráce s rodiči a jejich zapojení do života školy je klíčová pro vytvoření podpůrného a harmonického prostředí pro vzdělávání vašich dětí. 

Příprava a účast na kulturních a společenských akcích

Příprava a účast na kulturních a sportovních akcích přináší nejen zábavu a odpočinek, ale také naplňuje naši duši novými zážitky. 

Školení

Školení je skvělý způsob, jak zvýšit své znalosti a dovednosti v jakékoli oblasti. Připravujeme různé přednášky nejen pro rodiče. 

Projekty

Mateřská škola pořádá projektové dny. Je zapojena do Šablon OP JAK, MAP Opavsko, Učíme se společně a Digitalizujeme školu. 

K nejzajímavějším akcím pro děti patří:

 • Halloween, dýně a karneval
 • Tématické dílničky s rodiči
 • Víkendové akce pro rodiny
 • Mikulášská nadílka a čertovské rejdění
 • Vánoční focení
 • Radostné vánoční dopoledne u stromečku
 • Vánoční besídka
 • Divadlo, kino, loutkové divadlo, koncerty, SVČ
 • Návštěvy muzeí a výstav
 • Besídky k různým významným dnům
 • Den dětí v Hippo
 • Slavnost s rozloučením se školáky a spaní v MŠ
 • Plavání, Bruslení, Lyže

Námětové dny, výlety a další......

Zkušení pedagogové "Učíme se společně"

V našich týmech najdete zkušené pedagogy, kteří se neustále rozvíjí a podporují právo a svobodu dítěte.

S dětmi pracují dle 4 principů:

 • rozvíjím - vedu - podporuji - upevňuji

Naše mateřské školy také podporují inkluzi a mají se zařazením integrovaných dětí zkušenosti. V MŠ pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga. 

Prostředí mateřské školy je maximálně bezpečné s ohledem na potřeby dítěte se SVP. V mateřské škole jsou k dispozici kompenzační (technické a didaktické) pomůcky dle potřeb konkrétního dítěte. Je zajištěna kvalitní průběžná speciálně pedagogická péče (logopedická, strukturované učení …)

Vzdělávání hrou "Hrát si a poznávat svět"

V našich mateřských školách se snažíme poskytnout dětem kvalitní a pestré vzdělávání, které podporuje jejich osobnostní, sociální, emocionální a intelektuální rozvoj. Snažíme se vytvořit prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, respektovány a podporovány v jejich jedinečnosti.

"Hra je v předškolním věku nejpřirozenější činností, kterou se dítě prezentuje na venek, vyjadřuje své postoje. Možná i proto se předškolní věk nazývá někdy "věk hry". Děti si nehrají proto, že musí, ale proto, že chtějí. Je pouze na nich, jak hru pojmou, jak k ní budou přistupovat a jaká pravidla si ve hře nastaví."

Sportujeme i tvoříme "Co neumím, se naučím"

V našich mateřských školách se snažíme zařadit do aktivit co nejvíce pohybu.

"Pohyb je podstatnou součástí každodenního života a je velmi důležité, aby v nás byl pěstován už od útlého dětství."

Klademe také důraz na výtvarný projev dítěte, který podporuje nejen vývoj, ale i osobnost dítěte.

"Samotná tvorba dětí, je rozvíjí ve více oblastech a učí je poznávat své vlastní pocity zážitkem při výtvarné činnosti. Díky vzniklým nahodilým obrazům lze u dětí podporovat dětskou fantazii a představivost, rozvíjet slovní zásobu, schopnost sebevyjádření, popisovat, vyprávět, sdílet."

Ozvěte se nám

Chcete nás kontaktovat?

Máte zájem se dozvědět více informací o našich mateřských školách na Pekařské a Liptovské ulici v Opavě? Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace a odpovíme na vaše dotazy. 

Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 606 705 699 nebo e-mailem na adrese reditel@msskritekopava.cz .