Stravování

Navýšení ceny stravného

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že od března 2024 dojde k navýšení cen stravného. Oproti současné ceně jde o nárůst o 2,- Kč za celodenní stravu.
Dbejte na včasné odhlašování stravy v případě nemoci. 2. den absence dítěte je již strava za plnou cenu bez státního příspěvku na režijní náklady. 

Obědy 2023/2024

Vážení rodiče,
v přihrádkách jste nalezli přihlášky k odběru stravy v MŠ. Případné dotazy zodpoví učitelky ve třídě.

Informace pro pro rodiče dětí MŠ od 1.9.2023

Stravování zajišťuje:

Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

Adresa Otická 23, 746 01, Opava

Jídelna Otická: účetní - Sněhotová Martina 555 557 113, vedoucí - Bc. Marie Hillová 724 831 493

Podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny nebo školní jídelny- výdejny.

Vyzvednutí obědů v MŠ do vlastních nádob v případě 1. dne nemoci dítěte je stanoven čas 12:00-12:30 hod.

JÍDELNÍČEK naleznete zde:

https://www.skolnijidelny.cz/index.php?typm=oticka23&clanek=jidelnicky

Vnitřní řád školní jídelny naleznete zde: