O nás

Nacházíme se v Opavě - Kateřinkách na Pekařské ulici. Jedná se o jednopodlažní budovu rodinného typu. Naše škola získala právní subjektivitu 1. 1. 2003 a je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Součásti MŠ je zahrada. Budova byla zrekonstruována v roce 1997.

Zahrada prodělala rekonstrukci v roce 2018 a je vysázena stromy a keři, je vybavena průlezkami, pískovišti a brouzdalištěm. Součástí zahrady jsou zahradní stoly s lavicemi k využití při výchovně vzdělávací práci.

Jsme standardní mateřskou školou s výdejnou stravy. Mateřská škola má dvě třídy s vybavenými hernami, pracovnami a sociálním zařízením. Třídy jsou věkově smíšené / heterogenní /. Můžeme tak zařazovat sourozence do jedné třídy a upevňovat citovou vazbu. Dětem se nemění každý rok pedagog a tak se mezi nimi vytváří vzájemně propojené vztahy, které jsou nesmírně nutné pro harmonický rozvoj dítěte.

Naše školka zcela vyhovuje podmínkám programu, který zde provádíme. Děti se mohou samostatně pohybovat po budově MŠ, protože je menších prostorů a velmi se podobá domácímu prostředí.

Od 1.9.2024 je součástí naší MŠ odloučené pracoviště v Opavě Kylešovicích - MŠ Liptovská. Naše mateřské školy najdete pod názvem "MŠ Skřítek Opava".


Naše nabídka


  • Vzdělávací program dle RVP MŠ
  • Výtvarné a tvořivé dílny
  • Cvičení a pohybové aktivity
  • Jazyková výchova
  • Stravování dětí (placené)
  • Odborné poradenství pro rodiče a děti
  • Spolupráce s rodinou a komunitou
  • Příprava dětí na školní docházku
  • Velké množství zájmových kroužků