Tým

Třída Sluníčka

Učitelky: Mgr. Erika Václavíková, Adéla Klásková, Naděžda Lesáková

Třída Kaštánci

Učitelky: Eva Tomisová a Veronika Rychnavská

Asistent pedagoga: Dis. Zuzana Szejutová


Provozní personál MŠ: Vendula Theimerová

Třída Sluníčka

Mgr. Erika Václavíková, speciální pedagog, ředitelka školy, učitelka


Kdo jsem

Co v MŠ dělám

Proč chci v MŠ Skřítek pracovat

Co mám profesně za sebou

Adéla Klásková, učitelka


Kdo jsem

Co v MŠ dělám

Proč chci v MŠ Skřítek pracovat

Co mám profesně za sebou

Naděžda Lesáková, učitelka


Kdo jsem

Co v MŠ dělám

Proč chci v MŠ Skřítek pracovat

Co mám profesně za sebou

Třída Kaštánci

Veronika Rychnavská, zástupce ředitele školy, učitelka

             Kdo jsem

             Co v MŠ dělám

             Proč chci v MŠ Skřítek pracovat

             Co mám profesně za sebou

Eva Tomisová, učitelka


              Kdo jsem

              Co v MŠ dělám

              Proč chci v MŠ Skřítek pracovat

              Co mám profesně za sebou

 Dis. Zuzana Szejutová, asistent   pedagoga


               Kdo jsem

               Co v MŠ dělám

               Proč chci v MŠ Skřítek pracovat

               Co mám profesně za sebou