Dokumenty

Provozní a školní řády

připravujeme 

Poprvé v mateřské škole

Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat.

Jak dítěti můžete pomoci, když jde poprvé do mateřské školy?

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Desatero pro rodiče

Přehled základních dovedností dítěte

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činností, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Tento materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Co by mělo Vaše dítě splňovat před vstupem do základní školy?