Kroužky

Aktivity nad rámec vzdělávacího programu 2023/2024

             PŘEDŠKOLÁČEK          HÝBÁNKY             LOGOHRÁTKY                                    ANGLIČTINA            BADATEL                DRAMAŤÁK

- PŘEDŠKOLÁČEK - co 14 dní pro děti předškolního věku, jedná se o aktivitu navíc nad rámec běžné denní přípravy k rozvoji předškolních kompetencí.
- LOGOHRÁTKY - pro děti s vadou řeči, opožděným vývojem řeči, dyslálií - bude probíhat formou logopedické prevence - artikulační cvičení, dechová cvičení, hlasová cvičení + komplexní rozvoj řeči
***tyto 2 aktivity jsou pro děti v rámci ŠVP zdarma

ANGLIČTINA - rozvoj základní slovní zásoby, základních vět, průběh formou hry
DRAMAŤÁK - rozvoj řeči, fantazie, improvizace, součástí bude závěrečné vystoupení
HÝBÁNKY - rozvoj hrubé i jemné motoriky, tancování, rytmizace, zpěv
BADATEL - zkoumání, pozorování, experimentování
***za tyto aktivity budeme vybírat příspěvek na materiál 300,- Kč/rok na aktivitu

Platby proběhnou v průběhu listopadu.

Aktivity začínají od října. U aktivit realizovaných v době spánku platí, že pokud dítě usne, nebudíme ho.

- do kroužků se hlaste ve svých třídách

Lichý týden

PŘEDŠKOLÁČEK SLUNÍČKA                 pondělí       12,45 - 13,30                 Adéla Klásková

DRAMAŤÁK                                             středa         15,00 - 16,00                 Erika Václavíková

HÝBÁNKY KAŠTÁNCI                             čtvrtek        15,15 - 16,00                 Eva Tomisová

ANGLIČTINA                                            úterý           12,45 - 13,30                 Veronika Rychnavská

LOGOHRÁTKY KAŠTÁNCI                      středa         12,30 - 14,00                 Veronika Rychnavská 

Sudý týden

PŘEDŠKOLÁČEK KAŠTÁNCI                  pondělí      12,45 - 13,30                Eva Tomisová 

LOGOHRÁTKY SLUNÍČKA                      středa        12,30 - 14,00                Erika Václavíková

HÝBÁNKY SLUNÍČKA                             pondělí      15,15 - 16,00                 Eva Tomisová

BADATEL                                                  středa        15,15 - 16,00                Zuzana Szejutová